Obecna sytuacja gospodarcza powoduje, że wiele firm jak i osób fizycznych często w konsekwencji zdarzeń, które nastąpiły niezależnie od nich wpada w spiralę długów. Jak przeciąć zaciskającą się pętlę zaciągniętych zobowiązań i rozpocząć spokojne wychodzenie z problemów? Większość osób posiadających nieregulowane zobowiązania jest świadoma, tego, że trzeba je spłacać. Chcą sukcesywnie spłacać swoje zadłużenie, jednocześnie zachowując niezbędne środki do godnego przetrwania tego ciężkiego okresu. Jednak często brakuje niezbędnej wiedzy prawnej i doświadczenia, co w konsekwencji prowadzi do gwałtownego wzrostu kwoty zadłużenia, które powiększane jest o koszty sądowe, zastępstwa procesowego, skapitalizowane odsetki i koszty egzekucyjne.

Dla tych klientów wspólnie z Kancelarią Radcy Prawnego Łukasza Bachledy-Księdzularza przygotowaliśmy ofertę pomocy w wyjściu z powstałych problemów. Doświadczenie naszych finansistów i negocjatorów połączone z doświadczeniem procesowym naszych partnerów w oparciu o rzetelnie przedstawioną sytuację pozwoli wybrać i przedstawić najlepsze rozwiązania prawne i finansowe, które ułatwią spłatę zobowiązań lub pozwolą zabezpieczyć nieruchomości.

Jeżeli zlecone zostaną rozszerzone działania w oparciu o udzielone pełnomocnictwa reprezentujemy Klienta w kontaktach z wierzycielami, negocjujemy najkorzystniejsze warunki ugody z wierzycielem które często pozwalają na rozłożenie w mniej uciążliwych ratach, a dodatkowo często prowadzą do umorzenia przedstawionych powyżej kosztów dodatkowych lub zasadniczej części zobowiązań.