Każdego dnia na naszej drodze pojawia się wiele zmian: rosnąca konkurencja, nowe produkty, zawirowania rynkowe. Takie realia powodują, iż niezbędne jest dokonywanie ciągłych zmian w działalności prowadzonych firm. Brak zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia jest źródłem kryzysu zagrażającego funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych stanowi istotny warunek nie tylko przetrwania, ale również kształtowania pozycji konkurencyjnej.

Wraz ze specjalistami reprezentującymi Kancelarię Radcy Prawnego Łukasza Bachledy-Księdzularza oferujemy realizację procesów restrukturyzacyjnych która obejmuje:

  • przekształcenia własnościowe,
  • przekształcenia formalno-prawne,
  • analizę i optymalizacje funkcjonujących procesów,
  • ocenę lub przygotowanie planów inwestycyjnych,
  • określenie i pozyskanie źródeł finansowania,
  • analizę kosztów,
  • przekształcenia formalno-prawne,
  • negocjacje w imieniu dłużników,
  • wprowadzanie nowych strategii,