Często okazuje się, że mimo zysku widniejącego w księgach, realia finansowe firmy wygląda zupełnie inaczej. W procesie odzyskiwania należności najważniejszym jest czas. Jak dane statystyczne Związku windykacji Polskiej jak i nasze wieloletnie doświadczenie w windykacji należności dowodzą jednoznacznie upływ czasu wiąże się ze spadkiem skuteczności w odzyskiwaniu należności.

Nasze usługi na życzenie klienta rozszerzamy o kontrolę spływu należności. Doświadczenie radcy prawnego Łukasza Bachledy-Księdzularza z Kancelarii Prawnej  pozwoli podnieść terminowość spływu należności o raz ograniczyć do minimum ryzyko handlowe w zawieranych transakcji.