Rejestracja Działalności Gospodarczej

Wizja załatwiania zawiłych formalności i mnogości dokumentów niezbędnych do wypełnienia, często prowadzi do jego chaosu organizacyjnego i poczucia bezsilności.
Naszą misją jest umożliwienie Państwu skupienia się na tym co najważniejsze, czyli na pomysłach i rozwoju. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne i organizacyjne. Przeprowadzamy wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji i przekazaniem jej odpowiednim instytucjom.

Oferujemy:

 • We współpracy z Kancelarią Prawną przygotujemy umowę spółki osobowej, umowę zbycia udziałów i inne dokumenty rejestracyjne spółek funkcjonujących na rynku,
 • Uzyskując pełnomocnictwo w imieniu klienta złożymy niezbędne dokumenty i wnioski we właściwych urzędach i instytucjach, uzyskując stosowne decyzje administracyjne
 • Ustalimy dogodny termin obsługi notarialnej i prawnej, niezbędnej do przeprowadzenia transakcji.

Zakładanie spółek kapitałowych

Zakładanie spółki kapitałowej jest procesem, który wymaga znajomości przepisów prawa gospodarczego,
…Warto więc powierzyć wszelkie formalności ekspertom, których wiedza i doświadczenie gwarantują profesjonalne przygotowanie pełnej dokumentacji.

 • opracowanie i uzgodnienie z Klientem treści umowy spółki i innych niezbędnych dokumentów,
 • organizację spotkania u notariusza w celu podpisania umowy Spółki,
 • przeprowadzenie Klienta przez proces rejestracji osobistej w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • przygotowanie deklaracji PCC,
 • przygotowanie formularzy urzędowych REGON i NIP, ewentualnie VAT-R i złożenie ich do odpowiedniego Urzędu,
 • przygotowanie formularzy zgłoszenia wzorów podpisów do KRS,
 • monitorowanie nadania numeru REGON i NIP.
 • pomoc w zakładaniu rachunku bankowego

Zakres naszej obsługi stosownie do Państwa potrzeb może obejmować wszystkie czynności związane z założeniem i rejestracją spółki lub tylko wybrane elementy procesu.

Hasło: ŚWIAT PODATKÓW POMAGA W BIZNESIE