To oferta dla spółek potrzebujących adres rejestrowy, w usłudze zapewniamy także odbiór korespondencji.

Wirtualne biuro
W wielu przypadkach działalność prowadzona przez naszych klientów nie wymaga posiadania pomieszczeń biurowych, jednak każda firma, a w szczególności spółka handlowa musi mieć swoją siedzibę i swój adres. Nie musicie Państwo wynajmowa kosztownych pomieszczeń biurowych które pozostają niezagospodarowane. W ramach świadczonych usług Biuro Rachunkowe „BŁACHNIO” z siedzibą w Kielcach, ul. Sandomierska 196 proponuje udostępnienie naszego adresu.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • Adres dla celów rejestracji siedziby.
  • Umowa najmu powierzchni biurowej jeżeli jest to niezbędne.
  • Odbiór i przesyłanie korespondencji.
  • Wynajem pomieszczeń biurowych na spotkania biznesowe.

Oferujemy również kompleksową obsługę obcokrajowców, chcących założyć spółkę w Polsce. Po dokonaniu niezbędnych uzgodnień, wszystkie formalności związane z podpisaniem aktu notarialnego i rejestracji Spółki w KRS zrealizujemy podczas dwudniowego pobytu w Kielcach.