Zapewniamy pełen outsourcing. Prowadzimy wszystkie sprawy związane z zatrudnianiem pracowników.

PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH OBEJMUJE:

 • Prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, zakładanie akt osobowych dla nowych pracowników (przekazanie pakietu dokumentacji w formie listy dla nowego pracownika), prowadzenie ewidencji szkoleń BHP oraz badań lekarskich oraz informowanie pracodawcy o terminach ich wygaśnięcia.
 • Ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej w oparciu o wnioski urlopowe pracowników, dostarczone przez PODATNIKA przed terminem przygotowania okresowej listy płac.
 • Przygotowywanie zgłoszeń aktualizacyjnych w razie zmiany danych osobowych lub statusu ubezpieczonego.
 • Przygotowywanie świadectw pracy.

PROWADZENIE ROZLICZEŃ PŁACOWYCH OBEJMUJE:

 • Kalkulacja miesięcznych wynagrodzeń pracowników, osób wykonujących prace zlecone lub o dzieło, oraz osób otrzymujących wynagrodzenia z pozostałych tytułów.
 • Wypełnianie obowiązków Płatnika w zakresie rejestracji, aktualizacji danych i wyrejestrowania pracowników oraz innych osób (ZUS ZUA, ZZA, ZWUA itp.).
 • Obliczanie należnych wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego płatnych przez Pracodawcę.
 • Wyliczanie wynagrodzenia za nadgodziny, pracę w nocy, urlopy; wyliczenia ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, odpraw wynikających z przepisów prawa.
 • Naliczanie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od miesięcznych wynagrodzeń oraz innych świadczeń przyznanych przez Pracodawcę.
 • Sporządzenie okresowej listy płac.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych w oparciu o zatwierdzoną listę płac (ZUS DRA, RCX, RZA, RSA itp.).
 • Przygotowywanie informacji dla pracowników o wysokości miesięcznego wynagrodzenia oraz miesięcznych informacji o wysokości składek na ubezpieczenia RMUA.
 • Przygotowywanie rocznej deklaracji podatkowej (PIT-4R, PIT-8A).
 • Przygotowywanie rocznej deklaracji ZUS IWA.