Szanowni Państwo,

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa daje możliwość skorzystania z ulg w opłacaniu składek oraz ubiegania się o świadczenie postojowe.

Zależy nam, aby informacje o przysługujących uprawnieniach dotarły do jak największej liczby płatników/przedsiębiorców.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie załączonych materiałów do przedsiębiorców, z którymi Państwo współpracujecie.

Materiały oraz wszelkie informacje są również dostępne na stronie internetowej ZUS:  https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus. Przekazujemy również link do materiałów dotyczących PUE: https://www.zus.pl/portal/pomoc/

Zachęcamy do składania wniosków przez PUE.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Suchorowski

Zastępca Dyrektora ds. dochodów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Kielcach

ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce